مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين
br ENGLISH
اخبار واحد آموزش
امروز سه شنبه 12 ارديبهشت ،كلاس آموزشي اينتوبيشن روي مولاژ براي جمعي همكاران سرپرست پايگاه اورژانس  مازندران در پايگاه فرهنگ ساري برگزار شد👇👇
برگزاري پنجمين و ششمين كارگاه كنترل عفونت در چالوس 19 و20 تيرماه97