مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين
br ENGLISH
آمار و اطلاعات ماموریتهای اورژانس 115


 آمارعملكرد 9ماهه اول  اورژانس 115  -   1396

 
شاخص تعداد
كل ماموريت انجام شده 83975
ماموريتهاي غيرتصادفي 57818
ماموريتهاي تصادفي 26157
بيمار قلبي
7472
ماموريت شهري
49449
ماموريت جاده اي
34526
بيماران تنفسي
3596
انتقال بين مراكز درماني
576

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1397/06/20
Powered by DorsaPortal