Skip to content

دوره آموزشی phcls در مازندران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران، هفدهمین دوره کارگاه درروزهای یکشنبه و دوشنبه، دهم ویازدهم تیرماه1403 درشهرستان ساری برگزارشد.اختصارphcls به معنای دوره حمایتهای پیشرفته قلبی با رویکرد اورژانس پیش بیمارستانی میباشد ، در این دوره کارشناسان فوریتهای پزشکی شهرستانهای ساری، نکا، بهشهر ، میاندرود، گلوگاه، جویبار، قایمشهر ، سوادکوه شرکت داشتند،این دوره به صورت تئوری و عملی برای پرسنل اجرا گردید.