برگزاری کارگاه ارتقاء سلامت ودفاع بیولوژیک بیماری ویروسی کرونا
برگزاری کارگاه ارتقاء سلامت ودفاع بیولوژیک بیماری ویروسی کرونا
اولین کارگاه ارتقاء سلامت ودفاع بیولوژیک بیماری ویروسی کرونادرمازندران

به گزارش روابط عمومی مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با توجه به اهمیت و ارتقاء توانمندیها و ظرفیتهای حوزه بهداشت و درمان استان در مواجهه با انواع تهدیدات با توجه به طغیان بیماری حاد تنفسی ناشی از کرونا ویروس و گسترش این بیماری، کارگاه ارتقاء سلامت و دفاع بیولوژیک بیماری ویروسی کرونا در روز یکشنبه 20 بهمن، در اورژانس مازندران برگزار شد.
اهمیت بحث بیماریهای نوپدید در نظام سلامت ،جایگاه دفاع غیرعامل در نظام سلامت و دفاع بیولوژیک، نحوه پیشگیری و گزارش بیماریهای نوپدید وبازپدید عفونی و حفاظت فردی در بیماریهای عفونی و عوامل بیولوژیک سرفصل مطالبی بودند که توسط اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای شرکت کنندگان تدریس شد.
در پایان، نحوه استفاده از کیت حفاظت فردی برای کارشناسان حوزه اورژانس پیش بیمارستانی آموزش داده شد.
تاریخ:
1398/11/20
تعداد بازدید:
26
منبع:
  
تغییر سایز متن
تغییر رنگ
Powered by DorsaPortal