مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
br ENGLISH
MCMC(مركزپايشهاي مراقبتهاي درماني)

 مركز  پايش مراقبتهاي درماني(MCMC)

       MEDICAL CARE MONITORING CENTER

اهداف كلي:

1- ارتقاءكميت و كيفيت ارائه خدمات           

2- ايجاد سيستم نظارتي واجرايي پايش

3 -هدايت الكترونيكي مناسب نظام سلامت با ايجاد يك داشبورد مديريتي

فعاليتها واستراتژي هاي  سيستم  پايش مراقبتهاي درماني(MCMC)

1.        هدايت و سازماندهي نقل و انتقال بيماران  بصورت سامانه اي والكترونيك از مركز درماني شهرستانها به مراكز درماني مركز استان وبين مراكز بلوك

2.       هدايت و ساماندهي نقل و انتقال  بيماران بين استان ومراكز درماني  ساب قطب استانهاي مجاور 

       3.پايش 24 ساعته اورژانس بيماستانها از طريق دور بين هاي مدار بسته در زمينه مراقبتهاي پزشكي وپرستاري ، ايمني و حريم بيمار

4.       مشاهده  انلاين و مديريت اطلاعات و آمار تختهاي اشغال  و آزاد كليه بيمارستانهاي دولتي تابعه دانشگاه

5.      همكاري با ستاد حوادث غير مترقبه ( اعلام آماده باش به بيمارستانهاي مجاور محل حادثه ، جابجايي بيماران از بيمارستانهاي نزديك محل حادثه به ساير بيمارستانها ، جمع آوري مشخصات مصدومان و آمار مراجعين ،  شركت در توزيع و ترياژ بيماران و مصدومان

6.       پايش 24 ساعته دوربيني اورژانس بيمارستانها درجهت كنترل سطح كيفي وكمي خدمات ارائه شده 

7.      مداخله وپيگيري مستمردرخصوص مادران باردار ونوزادان واطفال كمتر از 5سال درمعرض خطركه دربيمارستانها بستري ونياز به اعزام به مركزمجهزتر دارند

8.      دريافت و رسيدگي اوليه و پيگيري شكايات درماني تلفني در سطح استان

9.        ثبت رايانه اي آمار و اطلاعات موارد پذيرش وعدم پذيرش دراعزامها وتحليل آن جهت شناخت معضلات موجود وبرنامه ريزي اصلاحي

10.     ارائه گزارش عملكرد 24ساعته به رياست محترم دانشگاه (بيان مشكلات ومداخلات )

11.     مديريت رعايت اصول حاكميت باليني از طريق رصد شاخص هاي موجود در سيستم MCMC

12.    مديريت اعلام خرابي دستگاههاي حساس تجهيزات بيمارستانهاي استان

13.   برگزاري جلسات منظم روزانه يا هفتگي براي پيگيري شكايات مطرح شده درماني در سطح استان

14.    بازديد از مراكز درماني در شيفتهاي مختلف به صورت منظم

 

1397/09/11
Powered by DorsaPortal