مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
br ENGLISH
ستاد ارتباطات
 
 
 
پروتكل ترياژ تلفني
 
 

دستورالعمل جامع خدمات

آمبولانس ھوايي
 

مركزمديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي مازندران داراي 3مركز پيام شرق (بهشهر)،آمل غرب (چالوس) و مركز ارتباطات ساري  مي باشد

وظايف وفعاليتها :

-         پاسخگويي24 ساعته به مددجويان و بيماران واعزام نيروهاي اورژانس 115بر بالين بيماران ومصدومين

-ارائه مشاوره هاي پزشكي

-         دريافت حوادث ويژه وغيرمترقبه استان ومراكز مديريت تحت پوشش قطب شمال كشور

-         هماهنگي گروههاي امدادي درمواردحوادث غيرمترقبه و ويژه

- دريافت شكايات تلفني مرتبط با موارد پيش بيمارستاني

- نظارت برعملكرد پرسنل پايگاهها زمان اجراي طرح هاي 
 
 
 
 
 
 
 
1396/10/13
Powered by DorsaPortal