مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
br ENGLISH
همايش ها و مانور ها
مانوردر شهرستان  بهشهر
 
 
 
 
 
 
 
مانوردر شهرستان نكا
 
 
 
 
 
مانوردر شهرستان  تنكابن
 
 
 
 
 
 
مانور در شهرستان عباس آباد
 
 
 
مانوردر شهرستان  فريدون كنار
 
 
 
 
 
 
مانوردر شهرستان  ساري
 
 
 
 
 
مانوردر شهرستان  نوشهر
 
 
كارگاه آموزشي حوادث و بلايا  براي بيمارستانهاي مركز و شرق استان مازندران دربيمارستان زارع در تاريخ 27/09/1396
 
 
 
برگزاري كارگاه حوادث و بلايا براي بيمارستاناي غرب استان در بيمارستان 17 شهريور آمل مورخ 13/06/1396
 
 
 
 
 
 
 
1396/10/06
Powered by DorsaPortal