مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
br ENGLISH
معرفي اداره اورژانس بيمارستاني

واحد اورژانس بيمارستاني

 

معرفي واحد :

 

واحد اورژانس بيمارستاني معاونت درمان يكي از زيرمجموعه هاي مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي استان  بوده و در سال 1389 با دستور مقام محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با هدف ارتقاء خدمات اورژانس بيمارستانها در سه محور فضاي فيزيكي ، تجهيزات پزشكي و نيروي انساني شروع بكار نموده است .

 

مهمترين دلايل براي تدوين سند سياست ارتقاء بخش هاي اورژانس بيمارستاني عبارتند از :

1) بالا بودن مرگ و مير و بار بيماريهاي ناشي از حوادث رانندگي و آسيب ها كه نيازمند خدمات فوريتي با كيفيت مطلوب است

2)     روند افزايش بار مراجعه مردم به اورژانس مراكز آموزشي درماني و بيمارستانها

3) انتقال وظايف مديريت و سياست گذاري بخش هاي اورژانس بيمارستاني از اداره ارزشيابي بيمارستان ها به اين واحد

4)     نبود سند سياست مدون براي ارتقاء وضعيت اورژانس هاي كشور

5)     توجه به اورژانس مراكز آموزشي درماني و بيمارستانها بعنوان اهداف كلان در برنامه هاي توسعه چهارم و پنجم

6)      لزوم ارتقاء مستمر كيفيت خدمات اورژانس درمراكز آموزشي درماني و بيمارستانها و افزايش رضايت بيماران

7)     نبود تحليل وضعيت جامع در مقطع كنوني از شاخصهاي بخش هاي اورژانس بيمارستاني

 

1397/11/28
Powered by DorsaPortal