مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي
۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1398/08/25 تعداد بازدید: 37
كسب عنوان سومي كشور تيم تكنسينهاي فوريتهاي پزشكي قطب شمال كشور
كسب عنوان سومي كشور تيم تكنسينهاي فوريتهاي پزشكي قطب شمال كشور
به گزارش روابط عمومي مركز فوريتهاي پيش بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي مازندران هفتمين المپياد علمي، مهارتي تكنسينهاي فوريتهاي پزشكي سراسر كشور روزهاي 22 و23 آبان در تهران برگزار شد.اين المپياد با حضور100 نفر از تكنسينهاي فوريتهاي پزشكي 10 قطب دانشگاهي كشور برگزار شد.در پايان اين المپياد،قطب شمال كشور پس از قطبهاي زنجان و خراسان به مقام سوم كشور دست يافت.
لازم به ذكر است كه اعضاي تيم فوريتهاي پزشكي قطب شمال كشور در مرداد ماه سال جاري، طي مسابقات انتخابي براي كشور برگزيده شده بودند و 5 نفر از اعضاي تيم 10 نفره قطب شمال از فوريتهاي پزشكي مازندران بودند.