مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي
۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1398/08/01 تعداد بازدید: 17
برگزاري سمينار ترياژ در اورژانس بيمارستان در دانشگاه علوم پزشكي مازندران
اين سمينار يكروزه براي پزشكان برگزار شد
به گزارش روابط عمومي مركز فوريتهاي پيش بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي مازندران امروز چهارشنبه يكم آبان  سمينار يكروزه ترياژ در اورژانس بيمارستان در دانشگاه علوم  پزشكي مازندران برگزار شد.اين برنامه با همت واحد اورژانس بيمارستاني  و پيش بيمارستاني مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي ،براي پزشكان عمومي شاغل در اورژانس بيمارستانهاي خصوصي ،تامين اجتماعي ،دولتي و بيمارستان نيروهاي مسلح برگزار شد.در اين سمينار، اساتيد در خصوص مفهوم و تاريخچه و سطوح ترياژ و دستورالعمل وزارتي ترياژ و فرايند صحيح ترياژ بيماران و اصول ترياژ بيماريهاي تبدار و مسري و ترياژ در بحران حوادث پرتلفات و تخليه اضطراري بيماران از بيمارستان صحبت كردند. ترياژ به فرايند اولويت‌بندي بيماران براي بهره‌مندي از درمان است كه بر اساس شدت وخامت حال بيمار انجام مي‌شود. ترياژ بيشتر در مواقع بحراني مانند جنگ و زلزله و در اورژانس‌هاي شلوغ و در كل، در مواقعي كه مراجعان از نظر تعداد بيش از توان پذيرش و خدمات‌دهي باشد، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.