مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ آبان
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
تاریخ: 1398/07/30 تعداد بازدید: 4
برگزاري كارگاه HBB در مازندران
كارگاه كمك به تنفس نوزاد در دو روز برگزار شد

به گزارش روابط عمومي مركز فوريتهاي پيش بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي مازندران، كارگاه كمك به تنفس نوزاد يا به اختصار:   HBB(Help Babies Breathing ) براي كارشناسان فوريتهاي پزشكي استان مازندران در روزهاي دوشنبه و سه شنبه 29 و 30 مهر برگزار شد.كمك به تنفس نوزاد در حقيقت براي نوزاداني كه تنفس ندارند و نياز به كمك اضافي در دقيقه اول دارند انجام ميشود.
💢كمك به تنفس نوزاد بر دقيقه طلايي تكيه دارد،وقتي تحريك تنفس و تهويه با ماسك و بگ ميتواند حيات بخش باشد.