مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي
۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
br ENGLISH
ستاد ارتباطات
 
 
 
پروتكل ترياژ تلفني
 
 

دستورالعمل جامع خدمات

آمبولانس ھوايي
 

مركزمديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي مازندران داراي 3مركز پيام شرق (بهشهر)،آمل غرب (چالوس) و مركز ارتباطات ساري  مي باشد

وظايف وفعاليتها :

-         پاسخگويي24 ساعته به مددجويان و بيماران واعزام نيروهاي اورژانس 115بر بالين بيماران ومصدومين

-ارائه مشاوره هاي پزشكي

-         دريافت حوادث ويژه وغيرمترقبه استان ومراكز مديريت تحت پوشش قطب شمال كشور

-         هماهنگي گروههاي امدادي درمواردحوادث غيرمترقبه و ويژه

- دريافت شكايات تلفني مرتبط با موارد پيش بيمارستاني

- نظارت برعملكرد پرسنل پايگاهها زمان اجراي طرح هاي 
 
 
 
 
 
 
 
1396/10/13
Powered by DorsaPortal