مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي
۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
br ENGLISH
اخبار واحد آموزش
امروز سه شنبه 12 ارديبهشت ،كلاس آموزشي اينتوبيشن روي مولاژ براي جمعي همكاران سرپرست پايگاه اورژانس  مازندران در پايگاه فرهنگ ساري برگزار شد👇👇
برگزاري پنجمين و ششمين كارگاه كنترل عفونت در چالوس 19 و20 تيرماه97